فروش ایستگاه های بدنسازی

 • شهر: تهران
 • برند: ناتیلوس
 • تماس: جهت اطلاعات تکمیلی 09302079595

  تماس بگیرید

  درخواست مشاوره و سفارش از واتس اپ
  💰 قیمت: ایستگاه های ناتیلوس ۷۰میلیون تومان هر ایستگاه 💰ایستگاه های طرح تکنوجیم: 40 میلیون

  فروش ایستگاه های پایین ۱- نشر سرشانه ماشین ۲- پشت بازو ماشین ۳- قفسه سینه ماشین ۴- پرس سرشانه ماشین ۵- پرس سینه ماشین ۶- لت ماشین ۷- اچ‌ماشین ۸- شکم تورسو ماشین